หนังสือ Art 4D

posted on 30 Jun 2011 11:52 by chicken319
1.Output
ต้องการข้อมูลภายใน Art 4D
2.Input
วิธีการหาข้อมูลภายในArt 4D
3.Process
1.ซื้อหนังArt 4D
2.อ่านสารบัญ
3.เลือกข้อมูลที่อยากจะอ่าน
4.เปิดหน้าที่จะอ่าน
5.หาข้อมูลที่อยากจะอ่ีานหรือบันทึกเอาไว้เพื่อเอาไปทำงาน

เกณฑ์ในการคิดเกรด

posted on 16 Jun 2011 12:14 by chicken319
1.Output
ต้องการคิดคะแนนเกรด
2.Input
คะแนนเก็บ,คะแนนสอบ,หน่วยกิต
3.Process
การที่เราจะคิดคะแนเกรดได้นั้นต้องมีข้อมูลหลายๆอย่าง เช่น รายชื่อวิชา รายชื่อนักเรียน ค่าหน่วยกิต หรือหน่วยการเรียนรู้ เกรดเฉลี่ยระดับชั้น เกรดที่ได้รับ แต่ก่อนอื่นเราต้องกำหนดค่าหน่วยกิตชองแต่ละวิชาก่อน เพื่อน้ำหนักคะแนนแต่ละวิชาจะได้ความแตกต่างกัน เช่น อังกฤษ 5.0 หน่วยกิต พละ 1.0 เป็นต้น หน่วยกิตถ้าหน่วยกิตยิ่งมากๆเกรดเฉลี่ยจะสูงขึ้นไปตามหน่วยกิต

คำขวัญการประหยัด พลังงานพลังงาน มีคุณค่า อย่าเปิดไว้ให้เปลือง

edit @ 16 Jun 2011 12:36:23 by สุทธิพงศ์

1.Output
 ต้องการให้รถบนถนนสาทรคล่องตัว
2.Input
วิธีทำให้การจราจรบนถนนสาทรไม่ติดขัด
3.Process
1.ให้รถเลี้ยวซ้ายหรือขวาให้อยู่ในเลนของตัวเอง
2.ห้ามให้รถที่อยู่เลนกลางเลี้ยวขวาหรือเลี้ยวซ้าย
3.ให้เปิดไฟจราจรเพียง1นาทีเท่านั้นเพื่อความสะดวก
4.ไม่ตั้งร้านขายของข้างทาง
5.กันไม่ให้เด็กออกมาเดินตรงถนน
6.ให้รถที่เปิดไฟเขียวไป
7.ถ้ามีสะพานลอยให้เดินขึ้นสะพานไป